ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ

Αναρτήθηκε στις 21/01/2021, στην κατηγορία Ανακοινώσεις

Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, την Δευτέρα 25.01.2021 κι ώρα 09:00 θα διεξάγει κλήρωση για την ανάδειξη των τεχνικών μελών (τακτικών και αναπληρωματικών υπαλλήλων) που θα μετάσχουν στην προσωρινή επιτροπή του έργου : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΓΗΠΕΔΟΥ Α.ΚΑΡΑΦΩΤΗΣ»
Δείτε την Ανακοίνωση