Ανακοίνωση για τα δημοτικά τέλη

Αναρτήθηκε στις 18/02/2022, στην κατηγορία Ενημέρωση Πολιτών

Ανακοίνωση

Επειδή έχουμε διαπιστώσει ότι Ιδιωτική Εταιρεία πάροχος ηλεκτρικού ρεύματος (όχι η ΔΕΗ), παρανόμως  χρεώνει τους καταναλωτές – κατοίκους του Δήμου μας Δημοτικά Τέλη με συντελεστή υψηλότερο από τον νομίμως καθορισμένο (1,44 €/τ.μ.), ενημερώνουμε τους κατοίκους ότι οι ισχύοντες συντελεστές των Ανταποδοτικών Τελών για το έτος 2022 σύμφωνα με την Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου με αριθμό 94/2021 και ΑΔΑ: ΨΙΡΚΩΨΕ-ΩΡΛ δεν έχουν αυξηθεί και είναι:

1,44€/τμ για τις οικίες

3,00€/τμ για τους επαγγελματικούς χώρους.

Εάν στους λογαριασμούς του ρεύματος ακινήτου στα διοικητικά όρια του Δήμου μας αναγράφονται διαφορετικοί συντελεστές, αυτό συμβαίνει είτε από λάθος είτε από δόλια (αξιόποινη) συμπεριφορά του Ιδιώτη Παρόχου. Ποτέ δεν υπήρξε αύξηση των Δημοτικών Τελών από τον Δήμο Αμπελοκήπων-Μενεμένης. Σε περίπτωση που κάποιος πολίτης διαπιστώσει χρεώσεις δημοτικών τελών με συντελεστές μεγαλύτερους των ανωτέρω νομίμων, παρακαλούμε να απευθυνθεί στην αρμόδια υπηρεσία του δήμου μας.