Ανακοίνωση για την σύσταση τριμελούς επιτροπής

Αναρτήθηκε στις 16/02/2022, στην κατηγορία Τεχνική Υπηρεσία

Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, την Παρασκευή 18.02.2022 κι ώρα 09:00 θα διεξάγει κλήρωση για την ανάδειξη των τεχνικών μελών (τακτικών και αναπληρωματικών υπαλλήλων) που θα μετάσχουν στην επιτροπή του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΓΗΠΕΔΟΥ Α.ΚΑΡΑΦΩΤΗΣ»

Δείτε την Ανακοίνωση

.