ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΛΗΡΩΣΗΣ

Αναρτήθηκε στις 4/07/2022, στην κατηγορία Ενημέρωση Πολιτών

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΜΕΤΑΣΧΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ – ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΓΟΥ

Επισυναπτόμενα