ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΛΗΡΩΣΗΣ

Αναρτήθηκε στις 30/12/2020, στην κατηγορία Ανακοινώσεις

Δείτε την Ανακοίνωση Κλήρωσης για την ανάδειξη επιτροπής οριστής παραλαβής του έργου: “ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΟΣ ΔΙΑΚΟΣΜΟΣ ΜΕΝΕΜΕΝΗ”