Ανακοίνωση ΚΟΧ 5.202Α/1/2012

Αναρτήθηκε στις 14/11/2012, στην κατηγορία Προσλήψεις - Προκηρύξεις

14/11/2012
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΠΛΗΝ Δ.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ)

Το ΙΝΕ – ΓΣΕΕ ανακοινώνει ότι σήμερα Τετάρτη 14/11/2012 αναρτήθηκαν οι πίνακες κατάταξης της υπ’ αρίθμ. ΚΟΧ 5.202Α/1/2012 ανακοίνωσης σύναψης συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου για την υλοποίηση της πράξης “Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα , στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας – στους Δήμους του Πολεοδομικού Συγκροτήματος Θεσσαλονίκης πλην του Δήμου Θεσσαλονίκης” στο πλαίσιο του Ε.Π. “Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού”

1 – ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ

2 – ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ

3 – ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΑΥΞΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ ΑΜΚΑ

4 – ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗ ΣΕΙΡΑ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ Π.Σ. Θεσσαλονίκης

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ Πολεοδομικό Συγκρότημα

Υπόδειγμα 1 – Έντυπο Αποδοχής ΠΣ

Υπόδειγμα 2 – Υπεύθυνη Δήλωση Αποδοχής

Υπόδειγμα 3 – Έντυπο Ένστασης ΠΣ Θεσσαλονίκης