ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΚΥΑ

Αναρτήθηκε στις 16/05/2023, στην κατηγορία Ενημέρωση Πολιτών

Με πρωτοβουλία του πρωθυπουργού κ. Κυριάκου Μητσοτάκη, κατόπιν αιτήματος του Δήμου μας και της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας (Γεν. Γραμματέας Γεώργιος Σταμάτης), εκδόθηκε Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) των Υπουργών Υγείας (Αθανάσιος Πλεύρης), Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών (Στυλιανός Πέτσας), Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων (Ιωάννης Τσακίρης), Υφυπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (Δόμνα-Μαρία Μιχαηλίδου), Υφυπουργού Ενέργειας και Περιβάλλοντος (Νικόλαος Ταγαράς) με την οποία εγκρίθηκε η δημιουργία  Οργανωμένου Χώρου Προσωρινής Μετεγκατάστασης Ειδικών Κοινωνικών Ομάδων. Πρόκειται για 20 οικογένειες Ρομά στον Δενδροπόταμο.

Η παρέμβαση αυτή αφορά στη δημιουργία οργανωμένου χώρου προσωρινής μετεγκατάστασης για την εξασφάλιση αξιοπρεπών συνθηκών στέγασης και διαβίωσης σε 20 νοικοκυριά, που ανήκουν σε ειδικές κοινωνικές ομάδες (Ρομά) και διαβιούν σε πρόχειρα ή παράτυπα καταλύματα, εντός των ορίων του Δήμου Αμπελοκήπων – Μενεμένης σε έκταση που ανήκει στην κυριότητα του Δήμου και παραχωρήθηκε με Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου μας, για τη μετεγκατάσταση οικογενειών Ρομά. Στην εν λόγω έκταση θα διαμορφωθούν οι απαραίτητες υποδομές για την εγκατάσταση 20 οικιών και ενός Πολυκέντρου, καθώς και των κοινόχρηστων χώρων, με σκοπό την πρόσβαση στην παροχή των προβλεπόμενων από το νόμο συνοδευτικών υπηρεσιών, στο πλαίσιο της ολιστικής παρέμβασης με τελικό στόχο την κοινωνική ένταξη των ομάδων αυτών.

Φορέας υλοποίησης, διαχείρισης και λειτουργίας του οργανωμένου χώρου προσωρινής μετεγκατάστασης είναι ο Δήμος Αμπελοκήπων – Μενεμένης, ο οποίος έχει την ευθύνη της οργάνωσης και εποπτείας του χώρου σύμφωνα με τον εγκεκριμένο εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας που έχει εκπονηθεί και εγκριθεί από τον Γενικό Γραμματέα Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

Ο οργανωμένος χώρος προσωρινής μετεγκατάστασης συνδέεται λειτουργικά με την Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου Αμπελοκήπων – Μενεμένης μέσω και των συμπληρωματικών δομών της, όπως είναι και το Κέντρο Κοινότητας με Παράρτημα Ρομά, αλλά και μέσω των εποπτευομένων από τον Δήμο φορέων για την παροχή των συνοδευτικών υπηρεσιών.

Λάζαρος Κυρίζογλου

Δήμαρχος Αμπελοκήπων – Μενεμένης

Α΄ Αντιπρόεδρος Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος