ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 1/2015

Αναρτήθηκε στις 15/12/2015, στην κατηγορία Προσλήψεις - Προκηρύξεις

15/12/2015

TO N.Π.Ι.Δ. «ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ – ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ (Κ.Δ.Ε.Δ.Α.Μ.) ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων για την υλοποίηση της πράξης «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ, στο πλαίσιο Ευρωπαϊκού Προγράμματος, στη «Κοινωφελή Δημοτική Επιχείρηση Δήμου Αμπελοκήπων – Μενεμένης» (Κ.Δ.Ε.Δ.Α.Μ)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 1/2015
ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΣΕΠ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ
Υ.Δ. ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΠΕ
Υ.Δ. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΟΥΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥΣ 12 ΜΗΝΕΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ
Υ.Δ. ΜΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΟΥΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥΣ 12 ΜΗΝΕΣ

Προθεσμία υποβολής των αιτήσεων από 16/12/2015 έως και 28/12/2015
Ώρες 09.00 έως 13.00 στα γραφεία της Κ.Δ.Ε.Δ.Α.Μ.