Ανακοίνωση ΣΟΧ 1/2018 για σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου της ΚΔΕΔΑΜ

Αναρτήθηκε στις 2/10/2018, στην κατηγορία Προσλήψεις - Προκηρύξεις

2/10/2018

Ανακοίνωση ΣΟΧ 1-2018 της ΚΔΕΔΑΜ

Έντυπο αίτησης

Παράρτημα ΣΟΧ 1-2018