ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 1/2023 για την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά πέντε (5) ατόμων για την υλοποίηση της πράξης «Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης»

Αναρτήθηκε στις 5/09/2023, στην κατηγορία Προσλήψεις - Προκηρύξεις

(Περίοδος 2023-2024), συγχρηματοδοτούμενη από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+ και από εθνικούς πόρους. Περίοδος υποβολής αιτήσεων: 06/09/2023 έως 15/09/2023