Ανακοίνωση ΣΟΧ 2/2018 για σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου της ΚΔΕΔΑΜ

Αναρτήθηκε στις 2/10/2018, στην κατηγορία Προσλήψεις - Προκηρύξεις

2/10/2018

Ανακοίνωση ΣΟΧ 2-2018 της ΚΔΕΔΑΜ

Έντυπο αίτησης

Παράρτημα ΣΟΧ 2-2018