ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 2/2022

Αναρτήθηκε στις 2/08/2022, στην κατηγορία Προσλήψεις - Προκηρύξεις

Ο Δήμαρχος Αμπελοκήπων – Μενεμένης ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού ειδικότητας ΥΕ Καθαριστών/στριών σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης συνολικά πενήντα ενός (51) ατόμων, με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, μερικής απασχόλησης (5 ώρες ημερησίως)

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμμετάσχουν στη διαδικασία πλήρωσης των θέσεων που προβλέπονται από την παρούσα Ανακοίνωση,  , υποβάλλοντας τη συνημμένη αίτηση με αριθμό ανακοίνωσης 17.271/02-08-2022 και τα σχετικά δικαιολογητικά από την Τετάρτη 03/08/2022  και ώρα  00:00 π.μ. έως και την Τετάρτη  17/08/2022 και ώρα 23:59μ.μ.. στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου : school.kath@ampelokipi-menemeni.gr.

Αιτήσεις με ημερομηνία και ώρα εκτός του προβλεπόμενου άνω χρονικού διαστήματος  θα απορριφθούν ως εκπρόθεσμες.

Η αίτηση συμμετοχής, που θα υποβληθεί ηλεκτρονικά, πρέπει απαραιτήτως να εμφανίζεται υπογεγραμμένη, με φυσική υπογραφή.

Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν θα γίνονται δεκτές.