Ανακοίνωση ΣΟΧ 3/2018 για σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου της ΚΔΕΔΑΜ

Αναρτήθηκε στις 18/09/2018, στην κατηγορία Προσλήψεις - Προκηρύξεις

18/9/2018

Ανακοίνωση ΣΟΧ 3/2018 της ΚΔΕΔΑΜ

Αίτηση

Υπεύθυνη δήλωση