ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 4/2016 ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Αναρτήθηκε στις 4/10/2016, στην κατηγορία Προσλήψεις - Προκηρύξεις

4/10/2016

Η Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης (Κ.Δ.Ε.Δ.Α.Μ.) ανακοινώνει την πρόσληψη τεσσάρων (4) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικής διάρκειας οκτώ (8) μηνών, για την υλοποίηση των Πολιτιστικών Προγραμμάτων της Κ.Δ.Ε.Δ.Α.Μ., που εδρεύει στο Δήμο Αμπελοκήπων-Μενεμένης.

Υποβολή αιτήσεων απο 05/10/2016 έως 14/10/2016

Ανακοίνωση ΣΟΧ4/2016

Αίτηση ΣΟΧ4/2016

Διευκρινιστική ανακοίνωση