Ανακοίνωση ΣΟΧ 5/2017 για τη σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου

Αναρτήθηκε στις 10/10/2017, στην κατηγορία Προσλήψεις - Προκηρύξεις

10/10/2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ της Κοινοφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Αμπελοκήπων-Μενεμένης (Κ.Δ.Ε.Δ.Α.Μ.)..

ΑΙΤΗΣΗ ΣΟΧ 5/2017…

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ μη κωλύματος…