Ανακοίνωση ΣΟΧ 5/2018 για σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου της ΚΔΕΔΑΜ

Αναρτήθηκε στις 21/09/2018, στην κατηγορία Προσλήψεις - Προκηρύξεις

21/9/2018

Ανακοίνωση ΣΟΧ 5/2018

Έντυπο αίτησης

Υπεύθυνη δήλωση εμπειρίας

Παράρτημα