Ανακοίνωση ΣΟΧ 7/2018 για σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου της ΚΔΕΔΑΜ

Αναρτήθηκε στις 30/10/2018, στην κατηγορία Προσλήψεις - Προκηρύξεις

30/10/2018

Ανακοίνωση ΣΟΧ 7/2018

Αίτηση-Δήλωση

Υπεύθυνη δήλωση