ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ2/2015

Αναρτήθηκε στις 23/10/2015, στην κατηγορία Προσλήψεις - Προκηρύξεις

23/10/2015

Η Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης ( Κ.Δ.Ε.Δ.Α.Μ.) ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράμματος «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» της Κ.Δ.Ε.Δ.Α.Μ.
Υποβολή αιτήσεων μέχρι 03/11/2015

Ανακοίνωση ΣΟΧ2/2015…

Αίτηση…