ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ2/2016 ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Αναρτήθηκε στις 13/10/2016, στην κατηγορία Προσλήψεις - Προκηρύξεις

13/10/2016

Ανακοίνωση ΣΟΧ 2/2016 που αφορά την πρόσληψη ενός (1) ατόμου για το Βοήθεια στο Σπίτι περιοχής Δενδροποτάμου.Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων απο 14/10/2016 μέχρι και 24/10/2016.

Ανακοίνωση

Παράρτημα

Έντυπο αίτησης

ΥΔ περί αποσχόλησης

ΥΔ περί μη απασχόλησης