ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ4/2015

Αναρτήθηκε στις 23/10/2015, στην κατηγορία Προσλήψεις - Προκηρύξεις

23/10/2015

Η Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης ( Κ.Δ.Ε.Δ.Α.Μ.) ανακοινώνει την πρόσληψη τεσσάρων (4) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικής διάρκειας οκτώ (8) μηνών, για την υλοποίηση των Πολιτιστικών Προγραμμάτων της Κ.Δ.Ε.Δ.Α.Μ.
Υποβολή αιτήσεων μέχρι τις 03/11/2015.

Ανακοίνωση ΣΟΧ4/2015…

Αίτηση…