ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθ. ΣΟΧ 2 /2023 για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Αναρτήθηκε στις 15/11/2023, στην κατηγορία Προσλήψεις - Προκηρύξεις

Δείτε περισσότερα στα επισυναπτόμενα