Ανακοίνωση υπ΄αριθμ. ΣΟΧ 3/2017 για τη σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου

Αναρτήθηκε στις 17/10/2017, στην κατηγορία Προσλήψεις - Προκηρύξεις

17/10/2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ της Κοινοφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης (ΚΔΕΔΑΜ)

Αίτηση…

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ανακοινώσεων Συμβάσεων Εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)…

Υπεύθυνη Δήλωση κωλύματος…