Ανακοίνωση

Αναρτήθηκε στις 28/09/2022, στην κατηγορία Τεχνική Υπηρεσία

Ανακοίνωση σύστασης πενταμελούς επιτροπής Οριστικής παραλαβής του έργου: «Απομάκρυνση καθαιρέσεων και εκσκαφών από το πρώην στρατόπεδο «Μεγ. Αλεξάνδρου» αρ. μελ. 19/2022», προϋπολογισμού 65.658,17 ΕΥΡΩ (με ΦΠΑ 24%)

Επισυναπτόμενα