Ανακοίνωση:Ορισμός μελών επιτροπής οριστικής παραλαβής έργου

Αναρτήθηκε στις 10/11/2023, στην κατηγορία Ενημέρωση Πολιτών

Ορισμός μελών επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου « Κατασκευή πάρκου Καραντινού (Δημιουργία πρασίνου μεταξύ των οδών Καραντινού και Ροδών) ΟΤ97Α, ΜΕΛ.116/2017», λόγω διάλυσης σύμβασης προϋπολογισμού 1.239.876,00 € (με ΦΠΑ 24%).

Δείτε περισσότερα στα επισυναπτόμενα