ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ ΠΛΗΡΟΥΣ-ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΟΙ ΣΟΧ 3/2020

Αναρτήθηκε στις 24/09/2020, στην κατηγορία Προσλήψεις - Προκηρύξεις

24/9/2020

ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ ΠΛΗΡΟΥΣ  -ΜΕΡΙΚΗΣ  ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ  ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΟΙ ΤΗΣ ΣΟΧ 3/2020 (Α.Π. 14408/20-08-2020) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ  ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΜΕΤΑ ΤΩΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ 

ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ  ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΟΧ3_2020

ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΣΟΧ3_2020

ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΟΧ3_2020