Ανάρτηση Οριστικού Πίνακα Κατάταξης Ανέργων για το πρόγραμμα Προώθηση της απασχόλησης

Αναρτήθηκε στις 14/05/2019, στην κατηγορία Προσλήψεις - Προκηρύξεις

14/5/2019

Ανάρτηση Οριστικού Πίνακα Κατάταξης Ανέργων για το  πρόγραμμα «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα για 8.933 θέσεις πλήρους απασχόλησης

Δελτίο τύπου

Οριστικός πίνακας επιτυχόντων

Οριστικός πίνακας αποκλειόμενων

Οριστικός πίνακας επιλαχόντων (Α)

Οριστικός πίνακας επιλαχόντων (Β)