Ανάρτηση προσωρινών πινάκων Προγράμματος Κοινωφελούς Εργασίας του ΟΑΕΔ

Αναρτήθηκε στις 22/04/2022, στην κατηγορία Ενημέρωση Πολιτών

Αναρτήθηκαν σήμερα, Πέμπτη 21 Απριλίου 2022, στον ιστότοπο της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) www.oaed.gr ο Προσωρινός Πίνακας Κατάταξης Ανέργων και ο Προσωρινός Πίνακας Αποκλειομένων για τη δράση «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένης και της κατάρτισης σε
Δήμους, Περιφέρειες, Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειών (ΚΚΠΠ)/συναφείς φορείς, Υπηρεσίες Υπουργείων και άλλων φορέων» με 25.000 θέσεις πλήρους απασχόλησης. Δείτε την ανακοίνωση του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων στα συνημμένο.

Σύνδεσμοι για τους προσωρινούς πίνακες:

Προσωρινός Πίνακας Επιτυχόντων

Προσωρινός Πίνακας Επιλαχόντων

Προσωρινός Πίνακας Αποκλειομένων