ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΕ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 4 ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ

Αναρτήθηκε στις 13/04/2023, στην κατηγορία Τεχνική Υπηρεσία

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 214Δ’/24-3-2023 η με αρ. 25506/1113/13-3-2023 Απόφαση Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας με θέμα : “Αναστολή έκδοσης οικοδομικών αδειών και εκτέλεσης οικοδομικών εργασιών σε τμήμα της Πολεοδομικής Ενότητας (Π.Ε.) 4 της Δημοτικής Ενότητας Μενεμένης του Δήμου ΑμπελοκήπωνΜενεμένης (N. Θεσσαλονίκης).”

Επισυναπτόμενα