Αναβάθμιση Πληροφοριακών Συστημάτων των Βιβλιοθηκών

Αναρτήθηκε στις 7/06/2022, στην κατηγορία Ενημέρωση Πολιτών

Σας ανακοινώνουμε ότι πραγματοποιήθηκε η αναβάθμιση των Πληροφοριακών Συστημάτων των Βιβλιοθηκών του Δήμου μας με την εγκατάσταση της τελευταίας έκδοσης 21.11 του λογισμικού «KOHA».

Το Koha είναι ένα ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης βιβλιοθηκών, που χρησιμοποιείται παγκοσμίως από δημόσιες, σχολικές και ειδικές βιβλιοθήκες.  Αποτελεί ένα πλήρες, σύγχρονο και ολοκληρωμένο λογισμικό διαχείρισης βιβλιοθηκών και έχει σχεδιαστεί ώστε να μπορεί να προσαρμοστεί σε οποιαδήποτε ανάγκη της σύγχρονης βιβλιοθήκης και να μπορεί να καλύψει ένα τεράστιο αριθμό εγγραφών των τεκμηρίων. Χρησιμοποιεί πρότυπα τέτοια που να του επιτρέπουν την συνεργασία με οποιοδήποτε άλλο λογισμικό διαχείρισης βιβλιοθηκών και η διαχείριση του γίνεται από περιβάλλον Web (μέσω απλού περιηγητή ιστοσελίδων).

 Δίνεται η πρόσβαση στο κοινό μέσω του  OPAC (Open Public Access Catalogue – Ανοιχτός Κατάλογος Δημόσιας Πρόσβασης) που είναι μια ηλεκτρονική βάση δεδομένων η οποία περιλαμβάνει βιβλιογραφικές πληροφορίες για το υλικό που διαθέτουν οι Βιβλιοθήκες. Αρκεί μια επίσκεψη στο http://library.ampelokipi-menemeni.gr/ για τους αναγνώστες ώστε να αναζητήσουν τις πληροφορίες που χρειάζονται ακόμη κι αν γνωρίζουν μόνο ένα στοιχείο του τεκμηρίου. Επίσης δίνεται πληθώρα  δυνατοτήτων στα εγγεγραμμένα μέλη όπως κράτηση βιβλίου, ανανέωση υπάρχοντος δανεισμού, προτάσεις αγορών κ.α. Ο OPAC είναι ένα απαραίτητο εργαλείο τόσο για τον αναγνώστη όσο και για το βιβλιοθηκονόμο που προσπαθεί να μεταφέρει τις πληροφορίες και τη γνώση στο κοινό που εξυπηρετεί.

            Η συνεχής αναβάθμιση των Βιβλιοθηκών που αποτελείται από εξειδικευμένο και καταρτισμένο προσωπικό αποτελεί μια σειρά από ενέργειες (αγορές βιβλίων, εκδηλώσεις, ανοιχτές Βιβλιοθήκες κατά την πανδημία COVID-19) και έχει σαν κύριο στόχο την εκπαίδευση, πληροφόρηση και την ψυχαγωγία, που συμβάλλουν στη βελτίωση της ποιότητας της ζωής και βοηθούν τους πολίτες να συμμετέχουν πιο ενεργά στην κοινωνία της γνώσης και όχι μόνο.