Αναβάθμιση πρασίνου – Δημιουργία Πράσινης διαδρομής επί της οδού 28ης Οκτωβρίου

Αναρτήθηκε στις 17/05/2023, στην κατηγορία Ενημέρωση Πολιτών

Υπογράφηκε σήμερα Τετάρτη 17/5 από το Δήμαρχο Αμπελοκήπων-Μενεμένης Λάζαρο Κυρίζογλου,  η σύμβαση του Δήμου με τον ανάδοχο του έργου «Αναβάθμιση πρασίνου – Δημιουργία Πράσινης διαδρομής επί της οδού 28ης Οκτωβρίου Δήμου Αμπελοκήπων – Μενεμένης».

Με το έργο αυτό αναβαθμίζεται μία περιοχή η οποία είναι πυκνοκατοικημένη με πολυώροφα κτίρια μικτών χρήσεων γης (κατοικίες, εμπορικά καταστήματα, υπηρεσίες και σχολικά κτίρια) με αποτέλεσμα την εκτενή χρήση της οδού και των πεζοδρομίων, με σημαντικό αριθμό διερχόμενων οχημάτων και πεζών.

Η αρχιτεκτονική διαμόρφωση της νησίδας περιλαμβάνει την κατασκευή  διαβάσεων πεζών, τη διαμόρφωση δαπεδοστρώσεων και την εγκατάσταση πρασίνου και αρδευτικού δικτύου. Επίσης τα φωτιστικά που είναι εγκατεστημένα στη νησίδα θα αντικατασταθούν με φωτιστικά νέας τεχνολογίας (led) και θα υπογειοποιηθεί το υφιστάμενο δίκτυο εορταστικού διάκοσμου.

Οι διαβάσεις πεζών θα κατασκευασθούν σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τις ισχύουσες προδιαγραφές. Θα διαμορφώνονται κάθε 100μ τουλάχιστον και κατά προτίμηση κάθετα στη ροή κυκλοφορίας. Στη θέση υποβιβασμού της στάθμης του πεζοδρομίου κάθε διάβασης, στη στάθμη του οδοστρώματος, θα κατασκευασθεί εγκαρσίως του πεζοδρομίου κεκλιμένο επίπεδο (ράμπα) με πλάτος ίσο με το πλάτος της διάβασης ή τουλάχιστον 1.50 μέτρο, με κλίση μέχρι 5%, ώστε να μπορούν να εξυπηρετούνται  τα Άτομα με Ειδικές Ανάγκες. Θα υπάρχει η απαραίτητη οριζόντια (διαγράμμιση) και κάθετη σήμανση (πινακίδες).

Οι δαπεδοστρώσεις προβλέπουν την κατασκευή οδηγού όδευσης, ώστε τα άτομα με προβλήματα όρασης να καθοδηγούνται με ασφάλεια προς τις πεζοδιαβάσεις. Οι τελικές επιστρώσεις είναι ένας συνδυασμός πλακών και διαχωριστικών τμημάτων από τσιμεντένιους κυβόλιθους. Προκειμένου να επιτευχθεί η αντιληπτική διαφοροποίηση των λειτουργιών, με στόχο την ασφαλέστερη κίνηση των πεζών, θα υπάρχει διαφοροποίηση των δαπέδων στις περιοχές των παρτεριών, των ραμπών ΑΜΕΑ, καθώς και στη λωρίδα κίνησης ατόμων με προβλήματα όρασης.

Στα παρτέρια θα φυτευθούν συνολικά 44 δένδρα Magnolia Grandiflora, τα οποία έχουν όρθια ανάπτυξη και δεν εμποδίζουν τη διερχόμενη κυκλοφορία και τον φωτισμό. Ανάμεσα στα δένδρα θα φυτευθούν θάμνοι. Στα τμήματα της νησίδας, έτσι όπως ορίζονται από τους κάθετους δρόμους, θα φυτευθούν:

  • Λεβάντες, φασκομηλιές και δενδρολίβανα
  • Αβελίες μεγανθής και Μαώνιες
  • Αγγελικές νάνες
  • Αβελίες μεγανθής και Εσκαλόνιες
  • Δαφνοκέρασα και Φωτίνιες
  • Ναντίνες
  • Βιβούρνα εύοσμα

Ο προϋπολογισμός του έργου είναι €587.642,37 και το έργο χρηματοδοτείται από το Ε.Π. «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020», με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).