Αναβάθμιση της Ανατολικής Εσωτερικής Περιφερειακής Θεσσαλονίκης με Σ.Δ.Ι.Τ.

Αναρτήθηκε στις 3/02/2023, στην κατηγορία Τεχνική Υπηρεσία

Αναβάθμιση της Ανατολικής Εσωτερικής Περιφερειακής Θεσσαλονίκης με Σ.Δ.Ι.Τ.
Δείτε τα συνημμένα