Απινιδωτές σε σχολεία του Δήμου

Αναρτήθηκε στις 24/01/2023, στην κατηγορία Ενημέρωση Πολιτών

Στην προμήθεια απινιδωτών προέβησαν το τελευταίο διάστημα σχολεία του  Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης καθώς η Αιφνίδια Καρδιακή Ανακοπή μπορεί να συμβεί και στο σχολικό περιβάλλον. Πρόκειται για τα 1ο και 7ο Δημοτικά Σχολεία Αμπελοκήπων. Στο μεν 1ο Δημοτικό σχολείο η προμήθεια έγινε από τη Πρωτοβάθμια Σχολική Επιτροπή του Δήμου στο δε 7ο Δημοτικό σχολείο η προμήθεια έγινε από το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων τον οποίο συγχαίρουμε. Η Αιφνίδια Καρδιακή Ανακοπή δεν είναι συχνή στα παιδιά, αλλά ωστόσο μπορεί να συμβεί. Συνήθως αφορά ενήλικα: εκπαιδευτικούς, προσωπικό, επισκέπτες. Καθώς ο ρόλος της πρώιμης απινίδωσης στη διάσωση ζωών μετά από Καρδιακή Ανακοπή, είναι ζωτικής σημασίας. Η ύπαρξη απινιδωτή στο σχολείο θα συμβάλλει στην εξοικείωση των μαθητών με αυτή τη συσκευή, με τη διαδικασία απινίδωσης και την Καρδιοπνευμονική Αναζωογόνηση. Τα παιδιά μαθαίνουν ζωτικής σημασίας δεξιότητες και καλλιεργείται μια κουλτούρα ανταπόκρισης, ώστε σαν μελλοντικοί πολίτες να είναι έτοιμοι, πρόθυμοι και ικανοί να δράσουν άμεσα, όταν παραστεί ανάγκη, σώζοντας ζωές. Παράλληλα μαθαίνουν να βοηθούν τους άλλους και αναπτύσσουν το αίσθημα αλληλεγγύης, αλτρουισμού και κοινωνικής ευθύνης.

Επιπλέον ο Δήμος Αμπελοκήπων-Μενεμένης βρίσκεται ήδη στη διαδικασία απόκτησης απινιδωτών για τα δημοτικά κτίρια και τις δημοτικές αθλητικές εγκαταστάσεις. Ήδη έχουν αποκτηθεί 6 απινιδωτές.