1.Αποδοχή χρηματοδότησης 155.399,44 € από το Πράσινο Ταμείο για την απόκτηση διατηρητέου κτιρίου στην περιοχή Κυρίμης 2.Έγκριση σχεδίου σύμβασης δεσμευμένου λογαριασμού .....

Αριθμός Απόφασης:

013

Έτος απόφασης:

2017

Ημ/νία Απόφασης:

08/01/2017

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: