1.Αποδοχή χρηματοδότησης 40.000,00 € από το Πράσινο Ταμείο για την εκπόνηση ΣΒΑΚ 2.Έγκριση σχεδίου σύμβασης δεσμευμένου λογαριασμού 3.Έγκριση προσχώρησης του Δήμου μας στους όρους και συμφωνίες της από 30.12.2016.......

Αριθμός Απόφασης:

012

Έτος απόφασης:

2017

Ημ/νία Απόφασης:

08/01/2017

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: