1. Έγκριση 2ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου «Συντηρήσεις μικροκατασκευές αθλητικών εγκαταστάσεων Δήμου Αμπελοκήπων - Μενεμένης» αρ. μελ. 72/2014 2. Έγκριση 2ου ΑΠΕ του ανωτέρω έργου 3.Έγκριση 3ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του ανωτέρω έργου

Αριθμός Απόφασης:

064

Έτος απόφασης:

2016

Ημ/νία Απόφασης:

20/03/2016

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο