1. Έγκριση 2ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου «Συντήρηση οδικού δικτύου Δήμου Αμπελοκήπων - Μενεμένης», αρ. μελ. 64/2014 2. Έγκριση 2ου ΑΠΕ του παραπάνω έργου 3. Έγκριση 3ηςπαράτασης συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του παραπάνω έργου.

Αριθμός Απόφασης:

208

Έτος απόφασης:

2017

Ημ/νία Απόφασης:

16/07/2017

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: