1. Έγκριση όρων διακήρυξης ανοικτού διαγωνισμού για τη μελέτη «ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗ– ΠΟΛΕΟΔΟΜΗΣΗ – ΠΡΑΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΗΝ Π.Ε.6 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ» (Αρ. Μελ.: 81/2017) 2.Ψήφιση Πίστωσης στον ΚΑ 30.7413.01της ανωτέρω μελέτης

Αριθμός Απόφασης:

152

Έτος απόφασης:

2017

Ημ/νία Απόφασης:

06/09/2017

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: