1. Έγκριση όρων διακήρυξης για το έργο «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ»(Αρ. Μελ.: 1/2018) 2. Ψήφιση Πίστωσης ποσού 80.000,00€ στον Κ.Α. 30.7323.01 (ΣΑΤΑ)& 90.000,00 € στον Κ.Α. 30.7333.01 (Ίδιοι πόροι) για το ανωτέρω έργο.

Αριθμός Απόφασης:

117

Έτος απόφασης:

2018

Ημ/νία Απόφασης:

15/05/2018

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: