1. Έγκριση όρων διακήρυξης για το έργο «Eoρταστικός διάκοσμος Μενεμένη» (αριθ. μελ.: 20/18 - ΚAEΕ-1947-18) προϋπολογισμού 481.999,58 € με τον Φ.Π.Α. 2. Ψήφιση Πίστωσης ποσού 235.000,00 € στον Κ.Α. 30.7325

Αριθμός Απόφασης:

116

Έτος απόφασης:

2018

Ημ/νία Απόφασης:

15/05/2018

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: