1. Έγκριση όρων διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού για τη μελέτη «Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (Σ.Β.Α.Κ.) Δήμου Αμπελοκήπων - Μενεμένης» (Αρ. Μελ.: 64/2017) 2. Ψήφιση Πίστωσης στον ΚΑ 69.6117.09 της ανωτέρω μελέτης

Αριθμός Απόφασης:

112

Έτος απόφασης:

2017

Ημ/νία Απόφασης:

04/07/2017

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: