1. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης με τον Περιφερειακό Σύνδεσμο Φορέων Διαχειρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΣΔΑ) για την εκτέλεση της προμήθειας «Προμήθεια Εξοπλισμού Συλλογής Βιοαποβλήτων» 2. Έγκριση σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης και εξουσιοδότηση Δημάρχου για την υπογραφή της.

Αριθμός Απόφασης:

139

Έτος απόφασης:

2019

Ημ/νία Απόφασης:

21/04/2019

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: