1.Έγκριση του τρόπου ανάθεσης εκπόνησης της μελέτης: «Μελέτες στατικής επάρκειας σε αθλητικές εγκαταστάσεις του ήμου» με αρ. μελ.: 106/2015 και προϋπολογισμό: 5.325,90 €. 2.Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2015 3. Αναμόρφωση Προϋπολογισμού (30η αναμόρφωση)

Αριθμός Απόφασης:

385

Έτος απόφασης:

2015

Ημ/νία Απόφασης:

13/12/2015

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: