1. Ψήφιση πίστωσης ποσού 5.325,90 για το έτος 2015 στο Κ.Α. 30.7413.05 της μελέτης «Μελέτες στατικής επάρκειας σε αθλητικές εγκαταστάσεις του Δήμου» αρ. μελ. 106/2015. 2. Επιλογή αναδόχου για την μελέτη «Μελέτες στατικής επάρκειας σε αθλητικές εγκαταστάσεις του Δήμου» αρ. μελ.106/2015 (

Αριθμός Απόφασης:

235

Έτος απόφασης:

2015

Ημ/νία Απόφασης:

21/12/2015

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: