1. Σημειακή τροποποίηση του υπό κατάρτιση προϋπολογισμού έτους 2015. 2. Σημειακή τροποποίηση στην Κατάρτιση ολοκληρωμένου πλαισίου δράσης «Στοχοθεσία οικονομικών αποτελεσμάτων του ήμου Αμπελοκήπων – Μενεμένης» έτους 2015.

Αριθμός Απόφασης:

399

Έτος απόφασης:

2014

Ημ/νία Απόφασης:

14/12/2014

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: