1. Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2014 και την ένταξη του ΥΠΟΕΡΓΟΥ 1 «Δημιουργία πράσινου δώματος στο 4ο Δημοτικό σχολείο Δ.Κ Μενεμένης της οδού Ν. Κυριακίδη» αριθ. μελ. 64/12 και προϋπολογισμού 219.973,00€ με τον Φ.Π.Α, στο Τεχνικό Πρόγραμμα έτους 2014. 2. Την έγκριση του τρόπου εκτέλ

Αριθμός Απόφασης:

334

Έτος απόφασης:

2014

Ημ/νία Απόφασης:

16/11/2014

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: