1. Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2017 και ένταξη της μελέτης με τίτλο «Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (Σ.Β.Α.Κ.) Δήμου Αμπελοκήπων - Μενεμένης», αρ. μελ. 64/2017 2. Έγκριση τρόπου εκτέλεσης της ανωτέρω μελέτης 3. Έγκριση έκδοσης Πολυετούς Ανάληψης Δαπάνης.

Αριθμός Απόφασης:

205

Έτος απόφασης:

2017

Ημ/νία Απόφασης:

02/07/2017

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: