10η αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021.

Αριθμός Απόφασης:

64

Έτος απόφασης:

2021

Ημ/νία Απόφασης:

23/06/2021

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: