12η αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 .

Αριθμός Απόφασης:

73

Έτος απόφασης:

2021

Ημ/νία Απόφασης:

19/07/2021

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: