12η Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023.

Αριθμός Απόφασης:

115

Έτος απόφασης:

2023

Ημ/νία Απόφασης:

26/06/2023

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: