14η αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019.

Αριθμός Απόφασης:

147

Έτος απόφασης:

2019

Ημ/νία Απόφασης:

29/07/2019

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: